मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out

Friday, May 18, 2012फलोस् फुलोस् जीवन तिम्रो सफलताले साथ देओस्,
नहोस् कहिल्यै दु कष्ट सधै खुशी खुशी मिलोस्
रमाइरहोस् दिल तिम्रो धोका मैले पाए पनि,
युगौं युग बाचे तिमी मैले मृत्यु अंगालेनि
आई तिमी एक y'Ëf फूल मेरो लासमा चढाइदिनु,
ओठभरी मुश्कान छर्दै अतित सवै भुलिदिनु
फलोस् फुलोस् जीवन तिम्रो सफलताले साथ देओस्,
नहोस् कहिल्यै दु कष्ट सधै खुशी खुशी मिलोस्

No comments:

Post a Comment